Sākam jaunu gadu un turpinām dalību projektos!

Rīgas Doma meiteņu koris pieņem ziedojumus
27.01.2017
          

Ir iespējams ar ziedojumu atbalstīt jauno kordziedātāju izaugsmi un attīstību, palīdzēt īstenot daudzus un dažādus kora projektus - ierakstus, meistarklases, koncertdarbību kopumā.

To ir iespējams izdarīt, finansējumu ieskaitot:

RĪGAS DOMA MEITEŅU KORU BIEDRĪBA

reģ.nr.40008025356

Meža iela 15, Rīga, LV 1048

meiteņu kora konta nr.LV56HABA0551033351877

Biedrībai ir sabiedriskā labuma statuss, kas ļauj ziedotājiem izmantot normatīvajos aktos noteiktās nodokļu atlaides.

Par sadarbības iespējām sīkāk uzzināt var:

Kora menedžere Inese Beķere, tālr. 26546537, e-pasts: inese@girlschoir.lv

Rīgas Doma meiteņu kora biedrība

Dibināta 2004.gadā Jāņa Erenštreita vadībā kā “Zēnu koru festivāla “Rīgas Doms” biedrība”, piedzīvojusi 2 nosaukumu un sastāva maiņas, Rīgas Doma meiteņu kora biedrība (kopš 2016.gada) ir spēcīgs spēlētājs Latvijas mūzikas pasaulē. Rīgas Doma meiteņu kora biedrības uzdevumos ir visādi sekmēt Rīgas Doma meiteņu kora darbību Latvijas un pasaules mērogā, veicināt jaundarbu rakstīšanu viendabīgo balsu koru sastāviem, tādējādi veidojot un papildinot repertuāru visas Latvijas viendabīgo balsu koriem, visādi veicināt Latvijas bērnu un jaunatnes koru dziedāšanas tradīciju un mākslinieciskā līmeņa izaugsmi un attīstību, ierakstot CD, producējot uzvedumus un operas, organizējot meistarklases un seminārus bērnu un pieaugušo koru diriģentiem, organizēt kora sadarbību ar Latvijas un starptautiskām kultūras organizācijām, rīkojot starptautiskus projektus un iesaistoties tajos.

Biedrības valdē darbojas Rīgas Doma meiteņu kora diriģente Aira Birziņa un meiteņu kora direktore Inese Beķere. Biedrība aktīvi piedalās VKKF un Rīgas Domes, kā arī citu pilsētu kultūras pārvalžu sludinātajos konkursos par iespēju saņemt finansējumu aktivitāšu veikšanai. Biedrības darbības realizēšanai tiek piesaistīti fondu un sponsoru līdzekļi, biedrībai ir sabiedriskā labuma statuss.

Lielākie Biedrības realizētie projekti:

2014

Projekts “Kartupeļu opera” Kultūras galvaspilsētas “Rīga 2014” ietvaros

Projektā „Kartupeļu opera” ietilpa populārzinātniska un izzinoša portāla par kartupeļiem izveide www.kartupelis.lv, interaktīva spēle Draugs podā vai Kartupeļa dienasgrāmata, kuras dalībnieki skolēni audzēja podos kartupeļus un apguva labas uzvedības principus virtuālajā vidē, un krāšņš koncertuzvedums ģimenei ar skolas vecuma bērniem „Kartupeļu opera” (www.kartupeluopera.lv) par piedzīvojumiem pilno Kartupelēna un viņa ģimenes ceļojumu no Dienvidamerikas Andu kalniem līdz pat Kurzemes hercogistei.

Uzvedums tika veidots no idejas, stāsta un 6 komponistu iesaistes mūzikas sacerēšanā līdz pat reālam iestudējumam kopā ar Latvijas Nacionālās operas un Radiokora solistiem, Kartupeļu operas kamerorķestri (orķestra kodols no „Simfonietta Rīga”) un Rīgas Doma meiteņu kori TIARA (kopumā 120 cilvēku liels sastāvs) spēcīgas radošās komandas vadībā: režisore Margo Zālīte, tērpu māksliniece Liene Dobrāja, scenogrāfiju veidoja Ineta Sipunova un Oskars Dreģis, horeogrāfs Alberts Kivlenieks, izrādi vadīja diriģente Aira Birziņa. Uzveduma pirmizrāde notika 24.novembrī Latvijas Nacionālās operas Jaunajā zālē, kopumā tika nospēlētas 10 izrādes Latgales vēstniecībā GORS, Liepājas teātrī, Ventspils KN “Jūras vārti”, Vidzemes koncertzālē Cēsīs un 2015.gada pavasarī atkal Rīgā.

2015

Izrādes “Kartupeļu opera” visā Latvijā;

Kora dalība konkursā un festivālā:

9.-13.09. Starptautiskais jauniešu koru festivāls „EUROTREFF`15” Wolfenbüttel (Vācija), piedalās kora jaunākā grupa (4.- 6.klase);

23.10. - 2.11. 47.Starptautiskais koru konkurss Tolosā ( Spānija), iegūta 2. vieta bērnu koru kategorijā, sniegti četri solo koncerti baznīcās un koncertzālēs dažādās pilsētās, piedalās kora vecākā grupa (7.-9.klase);

2016

Koncertuzveduma „Gribas drusku pablēņoties” izrādes visā Latvijā , nošu grāmatas un CD „Gribas drusku pablēņoties” atkārtots izdevums;

Koncertuzvedums komunistiskā genocīda upuru piemiņai - J.Kulakova un P.Aigara dramatiskā kantāte „Sarkanais vilciens” 14.06.2016. koncertzālē „Lielā Ģilde” Rīgā;

Kora dalība meistarklasēs un festivālos:

26.-30.08.    Rīgas Doma meiteņu kora TIARA meistarklases un koncerti Britu kordiriģentu asociācijas konferencē Vinčesterā, koncerts Londonā, piedalās kora vecākā grupa (7.-9.klase);

14.-22.11.     Rīgas Doma meiteņu kora TIARA koncertturneja Vācijā un Austrijā

16.11.          koncerts Essenes Domā Vācijā

18.-20.11.    Dalība Starptautiskajā koru festivālā „Voices of Spirit” Grācā, Austrijā – meistarklase, koncerti), piedalās kora jaunākā grupa (4.- 7.klase);

2017

Īpaši korim komponētu latviešu tautasdziesmu jaundarbu un apdaru ieskaņojums 2 CD;

Piedalīšanās 11.Pasaules kormūzikas simpozijā Barselonā 22.–26.jūlijā, RDMK TIARA ir Starptautiskās kora mūzikas federācijas (IFCM) vēstnieks 2017.gadā;

Piedalīšanās Esenes Doma meiteņu kora 25.jubilejas festivālā Esenes Domā (Vācijā) 5.-9.oktobrī;

Rīgas Doma meiteņu kora TIARA 20 gadu jubilejas koncerts LU Lielajā aulā 2.decembrī;

 Uzņēmumiem ir iespējams izmantot nodokļu atlaides.

Saskaņā ar likumu „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, ziedojot budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. Juridiskajām personām ienākuma nodokli samazina par 85% no ziedotās summas, taču kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.

Lai saņemtu šo nodokļa atlaidi, juridiskajai personai ir:

·jāaizpilda uzņēmumu ienākuma nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu;

·deklarācija jāiesniedz VID vispārējā kārtībā;

·jāiesniedz VID Finanšu ministrijas lēmuma kopija par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu Rīgas Doma meiteņu koru biedrībai un dokumenti, kas apliecina Rīgas Doma  meiteņu koru biedrībai ziedotās summas apmēru (kases ieņēmumu orderis vai bankas maksājuma uzdevums, kas juridiskajai personai ir jāsaglabā piecus taksācijas gadus.

 
Paldies par Jūsu atbalstu un palīdzību, lai mēs varētu turpināt veikt labos darbos kormūzikas nozares bagātināšanā!
Atpakaļ
 
Designed by Dina Ābele | Developed & hosted by Creative PC Service SIA
Copyright © 2008-2011 Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrība. All rights reserved.